Vilkår og Betingelser

OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDEN

OPLYSNINGER OM PRISERNE

Varernes pris er angivet danske kroner, og viser den pris slutbrugeren skal betale.

OPLYSNINGER OM VARERNE

Albums

Der er tale om digitale lydfiler, som kunden selv er ansvarlig for at hente ned på sin computer, og evt. efterfølgende overføre til smartphone eller tablet.

Efter download er varen kundens ejendom i dette ene eksemplar. Lydfilerne eller dele deraf må ikke kopieres eller deles med trediemand.

Kurser

Der er tale om online kurser, som kunden efter køb kan tilgå fra computer, tablet eller evt. smartphone. Ønsker kursisten at downloade dokumenter fra kurset foregår dette ved computer. Evt. udskrifter af materialer til brug for manuel udfyldelse kan dog ske fra smartphone/tablet såfremt de kommunikerer online med en air-printer.

Efter endt kursus kan materialet tilgåes ubegrænset med det anvendte login – eller så længe hjemmesiden kører. De fleste guidede øvelser ligger på appen – mindfulness på dansk, som man kan abonnere på, som supplement til kurset for at have let adgang til de guidede øvelser.

Appen – mindfulness på dansk

Appen downloades gratis via dette link der fra mobil/tablet går direkte til AppStore eller Google Play: www.mindfulnesspaadansk.dk/hent

Gratis versionen indeholder en masse oplysninger og enkelte guidede øvelser.

Der er én uges gratis prøveperiode på fuldversionen. Prøveperioden fortsætter direkte over i et betalt abonnement med mindre man afmelder sig inden prøveperiodens udløb.

Fuld versionen koster 19 kr pr måned og kan iøvrigt opsiges når som helst.

Fuld versionen indeholder over 70 guidede mindfulness øvelser fordelt på 12 egne albums og 3 gæste albums.

BETALING OG LEVERING

Betaling af albums/kurser foregår via PayPal eller med kreditkort via betalingssystemet Stripe.

Downloads af albums og adgang til kurset vil være tilgængelig umiddelbart efter endt køb (med mindre der er tale om et datosat kursus).

Købet er bindende, når betalingen er gennemført.

FORTRYDELSESRETTEN

Da der er tale om digitale varer er der ingen retur- & fortrydelsesret. Som kunde accepterer du dette ved at acceptere disse “Vilkår & Betingelser”.

Indholdet i diverse albums kan dog forudgående checkes via appen mindfulness på dansk, der som førnævnt kan downloades gratis og har en uges gratis prøveperiode til evt. gennemlytning.

RETTIGHEDER, KLAGER, SERVICE OG GARANTI

Som kunde har du rettighed til personlig brug af såvel albums og kurser. Indholdet eller dele deraf må ikke kopieres, mangfoldiggøres eller deles med tredjemand.

Det er kundens eget ansvar at sikre adgangen til produktet, når det er downloadet.

Såfremt der skulle være fejl på download fremsendes den selvfølgelig påny. 

Evt. klage over et produkt bedes rettet til: info@mindfulnesspaadansk.dk

Er der fortsat uoverensstemmelse kan du klage her: Forbrugerklagesystemet

Iøvrigt henholder vi os til købelovens regler.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Kunden er selv ansvarlig for egen sundhed og trivsel, og i tilfælde af psykiske udfordringer og lidelser tilrådes forinden anvendelse af øvelserne konsultation og rådføring med egen læge, psykolog eller anden sundhedsprofessionel, der har personligt kendskab til dig, din tilstand og situation.