Hvad er Mindfulness?

Mindfulness er opmærksomhedstræning gennem meditations-, kropsbevidstheds- & yogaøvelser.

Mindfulness er et system af enkle øvelser, hvor det drejer sig om at træne sin opmærksomhed. At blive stille og vende opmærksomheden indad. At obseservere sig selv og omgivelserne med nænsom og venlig opmærksomhed, og at være med det, der er – dvs. at observere, rumme og acceptere tingenes tilstand. Med andre ord: Man skifter fra en tilstand af “handling” til en tilstand af “væren”.
Hos “Mindfulness på Dansk” er øvelserne funderet i den oprindelige form Mindfulness Baseret Stress Reduktion – MBSR, der er grundlagt af Jon Kabat-Zinn, professor emeritus i medicin på University of Massachusetts Medical School. Denne form for Mindfulness skal ikke betragtes som terapi, men som en effektiv hjælp til selvhjælp.

Verden over har man taget Mindfulness til sig, og med god grund. Der er flere steder – også i Danmark (bl.a. på Århus Universitet) – forsket i effekten af Mindfulness. Her er lidt om hvad forskningen, undersøgelser og brugerne bl.a. siger om Mindfulness:

Hvad siger forskning og undersøgelser om Mindfulness?

10 min dagl. mindfulness reducerer selvopfattet stress på 8 uger!

20 min. dagl. mindfulness reducerer angst, nervøsitet og forbedrer immunsystemet på 5 dage!

Mindre stresshormon i blodet – Bedre søvn
Lavere blodtryk, åndedræts- & hjertefrekvens
Reducerer autoimmun respons (allergi)
Højere niveau af antistoffer (virus, bakterier)
Virker anti-inflammatorisk – Reducerer smerteoplevelsen
Styrker hjernen (frontallapperne & hjernestammen)

Hvad siger brugerne om Mindfulness?

Modvirker/reducerer stress
Øget koncentration og nærvær
Mere afslappethed
Større overblik
Mere energi
Slår “autopiloten” fra og træffer mere bevidste valg
Bedre følelsesmæssig balance
Bedre humør
Bedre søvn
Bedre til at tackle smerter/udfordringer
Bedre sociale relationer

Man kan undre sig over, at så enkle øvelser kan være så effektive, som tilfældet er. Ofte bliver de forvekslet med afspænding, men det er opmærksomhedstræning! Træning af, at kunne holde opmærksomheden på bestemte områder: F.x. på åndedrættet. Og udover den mentale træning, lægges med vore øvelser samtidig vægt på at træne en nænsom, kærlig attitude. Eller som det som Jon Kabat-Zinn omtaler som: “Presence of Heart” eller Hjertets tilstedeværelse…